HDS

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę dźwigów samochodowych HDS

 

Warunki przyjęcia na szkolenie:

 • ukończone 18 lat,
 • przynajmniej wykształcenie podstawowe
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS

 

Kurs na operatora żurawi HDS – samojezdnych trwa 40 godz. dydaktycznych i kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie samochodowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi – dźwigów samochodowych typu HDS

 

Uczestnik szkolenia po zakończeniu kursu będzie:

 • posiadał podstawowe wiadomości dotyczące dźwignic,
 •  znał warunki techniczne dozoru technicznego,
 • znał budowę żurawia,
 • znał sprzęt podstawowy i pomocniczy,
 • znał zasady prawidłowej eksploatacji żurawia,
 • znał przepisy BHP obowiązujące operatora żurawia,
 • potrafił w sposób prawidłowy i bezpieczny sterować oraz dokonywać czynności roboczych żurawiem.

 

Program:

1. Ogólne wiadomości o dźwignicach.

2. Wiadomości o dozorze technicznym.

3. Budowa żurawi.

4. Sprzęt pomocniczy.

5. Eksploatacja żurawi.

6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia.

7. Zajęcia praktyczne.

 

Czas trwania szkolenia:

 • 22 h zajęć teoretycznych;
 • 12h zajęć praktycznych.