Kategoria B - Automat

30 godzin teorii i 30 godzin jazdy

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B jest:

  • ukończenie wymaganego wieku: 17 lat i 9 miesięcy
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • posiadanie zgody rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia w tygodniu podzielone są na działy tematyczne, dlatego w dowolnym momencie można dołączyć do grupy i rozpocząć kurs.

Badania lekarskie

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie aktualnych BADAŃ LEKARSKICH o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdem.