Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którym prawo jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r. Wszelkich informacji o kwalifikacji szukaj w Dz.U.235 z 19.12.2006r., poz.1701 (o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Szkolenie obejmuje:

                                                     – 260 godzin teorii
                                                     – 20 godzin praktyki w tym (16 godzin zajęć w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnych)