KURSY


Kategoria B

Prawo jazdy kat. B upoważnia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony.

Kategoria A1

Prawo jazdy na kat. A1 upoważnia do jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Kategoria A2

Prawo jazdy na kat. A2 upoważnia do jazdy motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Kategoria A

Prawo jazdy kat. A upoważnia do jazdy motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Kategoria B1

Prawo jazdy na kat. B1 upoważnia do jazdy czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg.

Kategoria AM

Prawo jazdy na kat. AM upoważnia do jazdy motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria B (automat)

Prawo jazdy na kat. B na automat uprawnia do prowadzenia tych samych pojazdów co kategoria B, jednak z ograniczeniem do pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.

Kategoria B+E

Prawo jazdy na kat. B+E uprawnia do jazdy zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Kategoria C

Prawo jazdy na kat. C uprawnia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.

Kategoria C+E

Prawo jazdy na kat. C+E uprawnia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Kategoria D

Prawo jazdy na kat. D uprawnia do jazdy autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,także z przyczepą lekką.

Kategoria D+E

Prawo jazdy na kat. D+E uprawnia do jazdy pojazdem określonym w kategorii D, łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).