Kategoria A1

Kurs obejmuje:

30 godzin teorii oraz 20 godzin jazdy

Prawo jazdy na kat. A1 upoważnia do prowadzenia motocykla o pojemności do 125 cm3. Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. A1 jest:

 

  • ukończenie wymaganego wieku: 15 lat i 9 miesięcy za pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów (egzamin państwowy po ukończeniu 16 roku życia)
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
  • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), który otrzymuje się w Urzędzie Dzielnicy lub Starostwie,
  • posiadanie zgody rodzica lub opiekuna

Zajęcia teoretyczne

Zajęcia w tygodniu podzielone są na działy tematyczne, dlatego w dowolnym momencie można dołączyć do grupy i rozpocząć kurs.

Zajęcia praktyczne: Suzuki GN 125

pojazd taki sam, jak w ośrodku egzaminacyjnym

Badania lekarskie

Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie aktualnych BADAŃ LEKARSKICH o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdem.