Kategoria B

Prawo jazdy na kat. B upoważnia m.in. do prowadzenia pojazdów samochodowycho dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy).

 

Kurs obejmuje:

  • 30 h teorii
  • 30 h praktyki

 

Warunkiem uczestniczenia w kursie prawa jazdy kat. B jest:

  • ukończenie wymaganego wieku tj. 17 lat i 9 miesięcy,
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
  • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), który otrzymuje się w Urzędzie Dzielnicy lub Starostwie,
    posiadanie zgody rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich.

 

Zajęcia teoretyczne można zrealizować samodzielnie, on-line lub na sali wykładowej w zależności od preferencji klienta. Program teoretyczny podzielony jest na działy tematyczne, dlatego w dowolnym momencie można dołączyć do grupy i rozpocząć kurs.

Szkolenie praktyczne odbywa się na samochodach takich jak na egzaminach – Hyundai i20, Skoda Fabia.

 

Dodatkowe informacje: 
  • W cenę kursu wliczone są egzaminy wewnętrzne oraz materiały szkoleniowe (zestaw podręczników + płyta CD).

 

 

Oferujmy również:
> kurs rozszerzony – dodatkowe 10 godzin zajęć praktycznych, 
> kurs VIP  – warunki szkolenia ustalane są z klientem indywidualnie, zgodnie z jego. wymaganiami np. kurs ekspresowy; godziny i miejsce spotkań wyznaczone przez klienta; zajęcia prowadzone indywidualnie itp.