KURSY


Kategoria B

Prawo jazdy kat. B upoważnia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony.

Kategoria A

Prawo jazdy kat. A upoważnia do jazdy motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg.

Kategoria A1

Prawo jazdy na kat. A1 upoważnia do jazdy motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

Kategoria A2

Prawo jazdy na kat. A2 upoważnia do jazdy motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.

Kategoria B1

Prawo jazdy na kat. B1 upoważnia do jazdy czterokołowcem lekkim, czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu osób lub ładunków, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg, b) w przypadku przewozu osób 400 kg.

Kategoria AM

Prawo jazdy na kat. AM upoważnia do jazdy motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Kategoria B (automat)

Prawo jazdy na kat. B na automat uprawnia do prowadzenia tych samych pojazdów co kategoria B, jednak z ograniczeniem do pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.

Kategoria B+E

Prawo jazdy na kat. B+E uprawnia do jazdy zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Kategoria C

Prawo jazdy na kat. C uprawnia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu.

Kategoria C+E

Prawo jazdy na kat. C+E uprawnia do jazdy pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

Kategoria D

Prawo jazdy na kat. D uprawnia do jazdy autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,także z przyczepą lekką.

Kategoria D+E

Prawo jazdy na kat. D+E uprawnia do jazdy pojazdem określonym w kategorii D, łącznie z przyczepą, zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).